Grethes Healingrom - Regresjon, hypnoterapi og klarsynt healing
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
 

INTUISJON.
 
HVA ER INTUISJON? 

Intuisjon (fra lat. intueri ’å vurdere’) er en umiddelbar forståelse eller fornemmelse av en sak eller situasjon, ofte satt i motsetning til analytiskresonnerende testing av hypoteser
Intuisjon er et mye omtalt emne innenfor filosofipsykologi, i tillegg til det okkulte. Det moderne syn på intuisjon kan formuleres slik; 
«en (mage)følelse av hva som er rett, eller handling som bør gjøres, i en gitt situasjon, uten at personen kan gi spesifikke grunner for sitt synspunkt», eller som Store Norske Leksikon definerer intuisjon; «... en spesielt effektiv og direkte form for erkjennelse eller erkjennelsesevne». 
Et skille kan trekkes mellom intuisjon og det liknende konseptet innsikt, hvor innsikt er å plutselig forstå den logiske sammenhengen mellom et problem og løsningen. Intuisjon innebærer ingen forståelse av den logiske sammenhengen, men er mer en følelse av hva man mener er riktig, uten å kunne forklare beslutningen.
kilde wikipedia

Vi har normalt to ”stemmer” som jobber samtidig i hodet vårt:
 Den ene er den logiske stemme, som er basert på fakta, rasjonell tenking, bevis og antagelser for å treffe en avgjørelse. (Venstre hjernehalvdel.)
Den andre er intuisjonen, som baserer seg på en emosjon eller magefølelse, følelser er alltid involvert.( Høyre hjernehalvdel.)

Vi har alle en medfødt intuitiv evne,denne kan vi alle dra nytte av.Dette er en indre følelse av at f.eks. noe er rett eller galt.
Siden vi alle har denne,hvorfor stoler vi ikke på denneekstra sansen?Hvorfor er vi så redde for å erkjenne den?
Vår ofte godt ankra frykt gjør at vi ikke våger å stole på denne følelsen. Selv om vi like ofte finner ut at den jo hadde rett,- i etterkant.

Blinde og døve utvikler denne sansen ekstra godt,som en slags kompensasjon og dermed nyttiggjør seg denne.
Tror vi at denne sansen er forbeholdt bare enkelte?
Vi har den alle og derfor er den ment som et hjelpemiddel for oss i hverdagen.Vi trenger våge å stole mer på den.
For å bli tryggere i dette er det lurt med selvutvikling og dermed få bedre tilgang til denne.
Ønsker du å utvikle dine mediale evner,er selvutvikling og det å trene opp din intuisjon nødvendig.
En healer bruker sin intuisjon og er ofte avhengig av den for å gjøre en best mulig jobb.
De bruker sin intuisjon får å finne ut hvor på kroppen en eventuell ubalanse finner sted og noen ganger hva årsaken er.
 
 
                                    MEDLIDENHET KONTRA MEDFØLELSE
Lær å skille mellom medlidenhet og medfølelse.
Et menneske som lider fordi jeg lider,vil ofte føre til at jeg
må skjule min lidelse,fordi jeg ikke orker den andres lidelse
på toppen av min egen.
Titusener av snille skakkjørte barn har blitt slik fordi de ikke
orket sine foreldres reaksjon på deres egne følelser.
Derfor later de som alt er ok.
Å lide med er å forøke andres lidelser.
Å føle med er noe annet.Å føle med men alikevel kunne le
og danse og være lykkelig,selv om andre har det vondt.
Vi blir bombandert via media om verdens lidelser.
Hvordan ville verden se ut om vi alle skulle lide med?!
Vi ville druknet i lidelse.
Vi må heller føle med,hjelpe og bringe kjærlighet og glede
i verden.
Empati er en forutsetning for å kunne elske.
Medfølelse er en forutsetning for empati. 
 
Website Builder drives av  Vistaprint