Grethes Healingrom - Regresjon, hypnoterapi og klarsynt healing
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
                                            HEALING!

Mennesket har et energifelt rundt kroppen kalt aura.Det fungerer som et slags usynlig nervesystem hvor vi bla.tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.Når energien sirkulerer fritt, fungerer kroppen optimalt. Når energien kommer i ubalanse,merker vi dette på ulike vis,føler oss utilpass på en eller annen måte.Når vi blir syke,merkes dette som blokkeringer i auraen,som vi kan føle eller se.De som jobber som healere kan sanse disse energiforstyrrelsene og de vil da jobbe for å lede energi til disse områdene for å åpne energistrømmen og skape balanse igjen.
Healing virker på hele vår bevissthet.Det beste form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan,for ofte er det her årsaken til ubalanse ligger.
                                                               KRAFTEN.
En healer tror på en kraft som er større enn seg selv,og ved å kanalisere denne universelle kraften over til klienten, gis denne mulighet til å helbrede seg selv.Vi mennesker er i besittelse av en livskraft som faktisk kurerer.Kroppen er ment å skulle lege seg selv,sår gror,antistoffer blir dannet og mobilisert.DEN ENKELTE HAR KRAFTA I SEG,og det er en kjede av slik helbredende livskraft i universet.Det er viktig at vi lærer oss å åpne for denne kraften og komme i kontakt med den gjennom bla.meditasjonsøvelser.Også ved å lære oss å leve i øyeblikket.
                                                            
                                                                     ALDEREN
Vi skal ikke glemme at den fysiske kroppen er i konstant endring og derfor er det naturlig å kjenne litt her og der...Vi skal prøve å være realistiske.
Også når det gjelder hva en og hver kan gjøre for seg selv.
Vi kan sammenligne det med når du bestemmer deg for å begynne på et treningsstudio.Der møter du en instruktør som kan veilede deg og vise deg måter du kan komme i form på.Men så er det opp til deg hva du gjør ut av denne
muligheten- for å bli både sprek og sunn.Det er dine intensjoner,ditt ork,din vilje og din handlekraft som skaper resultater..........
 
                                                         TANKEMØNSTER
Slik kan det også være når det gjelder ditt tanke-mønster. Alt for ofte
 fokuserer vi på problemet og altfor lite på løsningen.
DET VI VIER VÅR  OPPMERKSOMHET MOT -FÅR VI MEST AV,SÅ HUSK- TENK PÅ DET DU ØNSKER DEG MEST !!
Ved å granske tankegangen vår og utøve en viss form for kontroll over følelsene våre,kan vi alle bli bevisste nok til å bryte ut av våre negative mønstre.Alle møter negative opplevelser  i livet,men vi kan lære å vokse på dem.
 
                                                                 OMSORG
Når det først er sagt:healing handler om mer enn dette.Det er healing i det å ha gode ønsker og tanker for et annet menneske,å virkelig ville dem vel.Vi kan be en bønn,bare være der og lytte,gi en god klem,altså vise omsorg!
 
                                                         SELVHEALING
Det er selvhealing å være omsorgsfull mot seg selv og lære seg å gi  slipp  på vonde  tanker,minner og handlinger og tilgi fortiden.
På sin healingreise/meditasjon skal man pakke sin ryggsekk med omhu og ta med bare det du absolutt trenger.
Det du IKKE trenger er: alle- emosjoner,tanker,følelser
og minner som er negative.Betrakt dem som store steiner!
Kast over skuldra en hver tvil ang.din evne til å påvirke helsen din!!!
 

                      
HVA GJØR JEG?
 Jeg driver med en type healing som føles naturlig for meg,det jeg kaller klassisk healing,altså å legge hendene
på eller over det aktuelle området,eller bare på skuldrene som er et nøytralt sted.
Energien går dit den skal uansett.Ellers har jeg under  tiden i mitt virke som behandler gjennom flere år,funnet en jobbmåte  som innebærer en skjønn blanding av alt jeg har lært og  som fungerer for meg,slik at jeg kan gjøre en best mulig jobb for deg.
Hver enkelt blir behandlet individuelt.
 
Først har vi en liten samtale,slik at vi kan bli litt kjent med hverandre, for bla. å oppnå større trygghet og tillit, og for at jeg skal få et bilde på deg og ditt. Noen ganger kan det være kun samtalen som er det viktige, bevisstgjøring er ofte et nøkkelord for å komme videre.
Så brukes benk eller behandlingsstol, etter hvilke behov du har.
Du trenger ikke ta av noe annet enn ytterjakke og sko.
Vi prater underveis, jeg forklarer hva jeg finner ut av,og stiller eventuelle spørsmål, og selfølgelig kan du spørre om det du lurer på.
Av og til er det best at du er bare stille og slapper helt av, og jeg tar meg av resten,sånn at energien får jobbe slik den skal uten forstyrrelser.
Det er helt vanlig at mine klienter sovner under behandling, og det er bare fint, da slapper de godt av og jeg kommer lettere gjennom med energien.
 
Hva kan healing hjelpe for?
Først og fremst anbefaler jeg alle å oppsøke lege for sine plager,indre eller ytre.
Jeg ønsker healing skal være et alternativ ved siden av dine besøk hos legen.Men først og fremst er det du selv som avgjør hva som kjennes riktig for akkurat deg.
HUSK at healing kan være en god samtale og det kan være kun det du trenger. Men det vet du best selv.

I følge markedsføringslovens mange paragrafer, har jeg ikke lov til å si noe som kan misslede deg i troen på healingens virkning, så det blir ikke mer utfyllende enn dette.


 
 

DOKUMENTASJON:GJORT AV AARBAKKUTVALGET(oppnevnt av Sosial og helsedepartementet 1997)
Healing - vurdering av dokumentasjon.
"Det finnes flere studier som viser signifikant effekt av så vel fjernhealing som healing ved berøring ved ulike tilstander. En rekke forsøk viser effekter av healing på enzymer, planter, gjærsopp, kreftceller og mus. Enkelte av disse forsøkene er gjentatt flere ganger og synes å dokumentere en positiv effekt utover kontrollgruppene. Det er gjort mer enn 160 studier på mennesker og cirka to tredjedeler av disse viser positive effekter utover placebo. Noen studier er usikre i det designet er dårlig og/eller det ikke har vært mulige å komme frem til originalartiklene. Andre er godt gjennomført og publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Utvalgets konklusjon er derfor at en effekt av healing ikke kan avvises. Metoden må anses som kanskje effektiv, men det er ikke mulig å si noe om effekten på enkelte sykdommer eller sykdomsgrupper
 
 
Jeg tar i mot deg på mitt behandlingsrom i Tessemsv 2. 7045 Trondheim

 Tlf.:48225109

 
Website Builder drives av  Vistaprint